Dr. Simándi Péter: Kisfeszültségű kapcsolóeszközök, készülékek gyártása Magyarországon, a századelőtől napjainkig

A cikk megkísérli összegyűjteni és bemutatni a magyarországi kisfeszültségű kapcsolókészülék gyártás és fejlesztés főbb állomásait, eredményeit, szereplőit, annak a száz évnek keretében, amelyet a Magyar Elektrotechnikai Egyesület fennállása fémjelez.
A villamos készülék-szakma történetét három időszakba rendezetten mutatja be.
Azt 1910-től 1948-ig tartó feltörekvő szakaszt a külföldi gyártók (Siemens, AEG, Brown-Boveri) magyarországi szerepvállalása és hazai vállalkozások (Szabó és Mátéffy, Szalkay Villamossági Gyár, ERVILL, stb.) létrejötte jellemzi.
Az állami nagyipar kialakulása, növekedése és alkonya az 1949 és 1990-es évek közé esik.
Ez időszak derekán működött 17 évig a szakma széles termékválasztékának fejlesztését és gyártását felvállaló tömörülés: a VBKM.
A '80-as évek elején megjelenő gazdálkodási nehézségek a nagyvállalatok felbomlását eredményezték.
Az 1990-es években megkezdődött a piacgazdaság felé történő átmenet, amely - mint 3. szakasz - napjainkig nyúlóan az éles konkurenciaharcban tudatos stratégia kidolgozását és a nehéz piaci körülmények közötti mindennapos helytállást követeli meg.
A cikk teljes terjedelmében az "Elektrotechnika" szakfolyóirat 1999/4. számában, a 157...161. oldalakon olvasható.


Lieli György: Installációs kontaktorok

Az épületvillamossági berendezések egyre jobban terjedő készülékei az elosztószekrények belsejébe vagy dobozainak kivágása mögé, egyéb készülékek sorába helyezett mágneskapcsolók.
Feladatuk egy- vagy háromfázisú fogyasztók (pl. világító berendezések, villamos hőtárolós kályhák, hőszivattyúk, klímakészülékek, szellőző-berendezések, házi vagy kisipari villamos kemencék, stb.) be- és kikapcsolása.
Különösen ajánlottak áramszolgáltatói felhasználásra, amelynek keretében feladatuk a kedvezményes tarifával számolt időszakokban a villamos energiának a fogyasztóra kapcsolása.
A GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft. által forgalmazott IK típusjelű, zajmentes működésű installációs kontaktorsorozat 20 A, 40 A és 63 A (AC-1 alkalmazási kategória) névleges áramerősségű tagokból áll.
A készüléksorozat műszaki jellemzőkkel bővített leírása az "Elektroinstallateur" szakfolyóirat 1999/5 - 6. számában, a 13. oldalon olvasható.


Lieli György: Biztonságosan közel a felhasználóhoz

A CsK típusjelű tokozott csatlakozó-kombinációk egy- vagy háromfázisú villamos fogyasztóberendezések dugós csatlakoztatására (32 A-ig), túláram-, zárlat- (kismegszakítókkal), és érintésvédelmére (áram-védőkapcsolókkal), továbbá a csatlakoztatott készülékek be-kikapcsolására (kézikapcsolókkal) használhatók építkezéseken, műhelyekben, kempingekben, stb.
Az IP 44 védettségű, "elektroszürke", üvegszálas poliészterből készült, 160×260×90 mm és 255×250×120 mm méretű, nyitható tokozás fedelére egyfázisú, védőérintkezős 16 A-es; valamint négy- vagy ötpólusú, 16 A vagy 32 A névleges áramú, csapófedeles csatlakozó aljzatok szerelhetők.
A szerelvények választékát kézikapcsolók, jelzőlámpák egészítik ki. A hatmodulos csapófedeles ablak alá - szerelősínre pattintva - kismegszakítók, áram-védőkapcsolók rögzíthetők.
A cikk teljes terjedelmében "Épületvillamosság. Trafótól a szatelitantennáig 2000" című Info-Prod kiadvány 45 - 46. oldalán található.
A témával korábban az "Elektroinstallateur" szakfolyóirat foglalkozott, lásd az 1999/10. szám 8. és 9. oldalát.


Dr. Simándi Péter:A MEE és a villamosgép- és készülékipar közös első száz éve, századelőtől napjainkig

A cikk a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi ünnepségén, 2000. május 12-én elhangzott előadás szerkesztett változata.
A teljességre törekvés reménytelen próbálkozásait eleve elvetve a szerző néhány jelentősebb iparvállalat adataira támaszkodva emlékező összefoglalót készít.
A villamosgép- és készülékipar szakterületéhez tartozó energiatermelő és fogyasztó forgó gépeket, a villamos vontatás eszközeit, transzformátorokat, nagy- és kisfeszültségű kapcsoló-eszközöket, elosztó rendszereket és berendezéseket, háztartási készülékeket, lég- és kábelvezetékeket, hőtechnikai eszközöket és fogyasztó berendezéseket kifejlesztő és gyártó iparvállalatok szerepét szakáganként csoportosítva, három nagyobb időszakba rendezve ismerteti.
A dolgozat összefoglalása a szakma és az iparág jövőképének felfestését is megkísérli.
A cikk az "Elektrotechnika" 2000/5 (centenáriumi) számában jelent meg a 176...182. oldalakon.


Lieli György:Korszerűsített motorvédő hőrelé

A hazai vásárlók által jól ismert H0 típusú termobimetállos hőrelét a GANZ KK Kft. a felhasználók igényei és a világpiaci követelmények alapján korszerűsítette. Az új, H0-2K típusjelű hőrelé épp úgy teljesíti az MSZ EN 60947-4-1 szabvány által előírt idő-áram jelleggörbét, mint elődje, sőt a fáziskimaradásra érzékenyítés is megmarad A továbbfejlesztés eredményeként a hőrelé áramtartománya egy beállítással bővült (25 - 32 A), amely - egy szellemes megoldással - szintén rádugaszolható a 15 és a 18,5 kW-os DIL-K kontaktorok alsó csatlakozókapcsaira. Nem kisebb jelentőségű az a konstrukciós módosítás, amely a hőrelé korábban váltó-elrendezésű érintkező-rendszerét két független záró és nyitó érintkezőjűvé változtatta. A H6 típusjelű, a primer vezetékek átfűzését kínáló áramváltós hőrelék az alkalmazási tartományt bővítik ki 250 A-ig.
A cikk teljes terjedelmében a "Magyar Elektronika" szakfolyóirat 2000/11. számában olvasható, a 20. - 21. oldalakon.
E témával foglalkozik az "Elektroinstallateur" 2000/11-12 (14.-15.o) számában a "Megújult motorvédő hőrelé" című cikk is.


Lieli György: Installációs relék

Az elmúlt évek installációs technikáját az épületvillamossági és épületinformatikai rendszerek rendkívül gyors térhódítása jellemzi. A legelterjedtebb készülékek, a kismegszakítók szabványosított modulméreteit követték az idő- és védelmi relék, ütemadók, feszültségfigyelők, lépcsőházvilágítási automaták, fénykapcsolók és más vezérlési funkciót ellátó készülékek is. Az installációs relék vezérlési karakterisztikáinak választéka kibővült, a jelleggörbék és időhatárok a felhasználó által üzem közben is megváltoztathatók, sőt a működtető feszültség szempontjából is "univerzálisak", azaz egyazon készülék széles tartományból választott értékű feszültséggel vezérelhető.
A GANZ KK által forgalmazott, többféle funkciót megvalósító installációs relécsalád ismertetése az "Elektroinstallateur" szakfolyóirat 2001/3. számában, a 22-23. oldalain található.


Holczbauer Lajos:Fogyasztásmérő szekrénycsalád

A módosított MSZ 447:1998 szabvány 5. pontja a fogyasztásmérőhely kialakítására új előírásokat tartalmaz. Az áramszolgáltatók - közülük elsőként az ELMŰ Rt. - által kidolgozott műszaki követelményrendszer alapján a GANZ KK Kft. kifejlesztette a GFM típusú fogyasztásmérő szekrénycsaládot.
A négy építési nagyságban, öt különböző kivitelben gyártott tokozatok alkalmasak egy- illetve háromfázisú mérőórák, kismegszakítók, hangfrekvenciás vevő és installációs kontaktor befogadására.
Biztosítja a mechanikai és légköri hatásoktól védett mérőóra jó leolvashatóságát, a vezérelt hangfrekvenciás vevő kapcsolási állapotának ellenőrzését és védelmet nyújt a szabálytalan energia-vételezések ellen.
A GFM-szekrények megfelelnek a vonatkozó szabványok előírásainak, MEEI típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkeznek és a CE jelölés viselésére jogosultak.
A termékcsaládot az ELMŰ Rt., az ÉMÁSZ Rt., a DÉDÁSZ Rt. és az ÉDÁSZ Rt. rendszerbe állította és felvette termékkatalógusába.
A szerelési komfortot segítik a különböző kiegészítő elemek: kábelfogadó doboz, kábelfogadó tokozat, fogyasztási főelosztó szekrény és közdarabok.
A cikk teljes terjedelmében az "Elektroinstallateur" szakfolyóirat 2001/4-5 számában, a 12.-13. oldalakon olvasható.


Lieli György: Az épületfelújítás kisfeszültségű készülékei

A cikk arra tesz kísérletet, hogy részben bemutassa az épületfelújításoknál felhasználható kisfeszültségű kapcsoló- és védelmi készülékeket és a GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft. termékkínálatából ajánlásokat tegyen a tervezőknek azok alkalmazására.
A főbb alkalmazási és termékcsoportok:
- Túláram- és zárlatvédelem (kismegszakítók),
- Érintésvédelem (GFI áram-védőkapcsolók)
- Főkapcsolók (GK kézikapcsolók)
- Automatikus világításkapcsolók (GFK 2 fénykapcsoló és GLE 4 lépcsőházi automata)
- Fogyasztásmérő szekrények (GFM)
- Mágneskapcsolók (DIL-K és H0-2K hőrelék)
- Működtető- és jelzőkészülékek (BACO nyomógombok és jelzőlámpák)
- Csatlakozó-kombinációk (CsK).
A cikk az "Épületvillamosság, trafótól a az informatikáig 2001" című Info-Prod kiadványban jelent meg.


Lieli György: Villamos készülékek védelme a hálózati jellemzők változásaitól

A kisfeszültségű villamos és elektronikus készülékek üzemére, megbízható működésére nagy hatással vannak a táphálózat paramétereinek változásai. A megengedettnél nagyobb feszültségnövekedések vagy -csökkenések, a fázissorrend megváltozása és a háromfázisú rendszer túlzott mértékű aszimmetriája veszélyeztetheti a fogyasztókészülékek megfelelő működését. Az említett káros jelenségek ellen védenek a feszültségvédelmi relék. A GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft feszültségvédelmi relécsaládja - a felhasználó igényének megfelelően - egy, kettő, három vagy valamennyi (négy) funkciót egyesíti magában. A védelem kiterjedhet a három vonali feszültség aszimmetriájára, sorrendjére, a vonali feszültségek szimmetrikus növekedésére és csökkenésére. A gyártmánycsalád típusjele U betűvel kezdődik, ezt követi az igényelt védelmi funkciót kifejező betűkombináció, amelyek szerint 15-féle változat lehetséges. A védelem megszólalási értékei (és néhány változatnál a késleltetés) beállíthatók. Az üzemállapotot világító diódák jelzik. A védelmi relécsalád egyfázisú változata az U1NC típusjelű készülék.
A cikk a "Magyar Elektronika" szakfolyóirat 2001/9 számának, az 56.-57. oldalain jelent meg.
A témáról az "Elektroinstallateur" 2001/7-8 számának 30.-31. oldalán is olvashatnak.


Marton András: 3 dimenziós tervezőrendszer használata a kézikapcsolók fejlesztésében

A szerző általános információkat közöl az új fejlesztésű kézikapcsoló-sorozatról. Napjainkban a felhasználói igények a korábbi méretminimalizálástól a nagyobb komfortfokozatot nyújtó esztétikusabb megjelenésű kapcsolók felé tolódtak el. A hőre lágyuló műanyagok általánossá válása a másikkiemelendő tényező, amely alapot adott az egészen új konstruktőri szemléletet követelő, 3D-s számítógépes tervezési rendszerek bevezetésének. A program testmodelleket elemez, mozgási kényszerek segítségével az alkatrészeket és azok illesztéseit térben láttatja, változtatja, szemléletes módosítási lehetőségeket kínál. A rajzolás nem szűnik meg. A számítógépes modell segítségével az alak- és mérethű prototípus-darabok könnyen és gyorsan elkészíthetők.
A cikk az Elektrotechnika 2002/5. szám, 165-166 oldalain jelent meg.


Lieli György: Kapcsolók felvonóüzemi alkalmazása

A liftüzemben használható kapcsolóknak nemcsak a készülékszabványok, hanem a felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásait is ki kell elégíteniük. A cikk két, üzem közben végzett motorindítási vizsgálat eredményeit ismerteti. Bár a felvonók működése az emelőmotor kapcsolója szempontjából AC-3 kategóriának felel meg, a speciális terhelési viszonyok miatt célszerű a motor teljesítménye szerint egy fokozattal nagyobb kontaktort választani.
 Aliftek vezérlésében a motorvédőkön túl feszültségvédelmi relék és kézimüködtetésű kapcsolók is jelentős szerepet kapnak. A cikk ilyen funkciókra is ajánl megfelelő készülékeket.
A cikk az Elektroinstallateir 2002/2-3. szám, 18-20 oldalain jelent meg.


Lieli György: Megújult kézikapcsolók

A GANZ KK Kft. korszerűsítette a hagyományos kézikapcsoló-sorozatát. A készülékek néhány új tulajdonsága, illetve szolgáltatása: fém-tengely, IP 20 védettség, installációs szekrénybe szerelhető kivitel, világszerte elterjedt és a típusméretek között variálható előlapméretek, hátsó felerősítés szerelősínre pattintással, IP 65 védettségű előlap, szakaszoló- és vészleállító kapcsoló, kulcsos működtetésű és lakatolható változat, esztétikus megjelenés. A felszerelési méretek csereszabatosak a régi készülékekével, a termikus áramtartomány: 20 A...315 A. A fejlesztés megvalósítása 3D-s tervezőrendszer alkalmazásával történt.
A cikk az Elektroinstallateur c. szakfolyóirat 2002/10. számában jelent meg, a 16 - 17. oldalakon.


Lieli György: Nyomógombos motorvédő kapcsoló

Egyedi kisgépek villamos motorjainak, általában egy- és háromfázisú villamos terhelések be-kikapcsolásának, túlterhelés- és zárlatvédelmének kiváló eszköze a -- vonatkozó szabvány előírásait kielégítő -- nyomógombos motorvédő kapcsoló. A GANZ KK Kft. GMV25f típusjelű készüléke az említett funkciókon kívül differenciálrendszerű fáziskimaradás-védelemmel is rendelkezik, tokozható, előlap mögé szerelhető (IP 41 vagy IP55), sönt- vagy feszültségcsökkenési kioldókkal és segédérintkezőkkel, valamint lakatolható elemmel is ellátható.
A cikk az Áram és Technológia című szakfolyóirat 2. számában (2002. I. évfolyam) olvasható, a 18 - 19. oldalakon.


Lieli György: Hagyományos elvű motorvédelem korszerűsített eszközökkel

A motorindításban és motorvédelemben előretörő elektronikus eszközök mellett a hagyományos motorvédelmi megoldásokra csak korszerűsített formában és szolgáltatásokkal kiegészítetten van kereslet. A cikk a motorok meghibásodásának okaiból és a motorvédelem szabványos követelményrendszeréből kiindulva tárgyalja a korszerűsített termobimetállos hőrelék tulajdonságait, különös tekintettel a túlterhelésrelé fázisérzékenyítésére és a hálózati feszültség-aszimmetria esetére.
A cikk az Épületvillamosság "áramszolgáltatótól a kábelen szolgáltatóig" című kiadvány IV. évfolyamában (2002) jelent meg, a 37...40. oldalakon..


Lieli György: Korszerűsített hagyományos motorvédelem

Mai, elektronikus korszakunkban is van (és még sokáig lehet) jelentősége a hagyományos elvű, termobimetállos, viszonylag olcsó hőrelének, amennyiben nemcsak a szabványos követelményeknek, hanem a korszerű szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói igényeknek is megfelel. A motorok túlterhelésvédelmének megoldására sokféle kombináció (közvetlen motorvédő, irányváltó, csillag-háromszög átkapcsoló, stb.) építhető fel, fáziskimaradás-védelemmel is ellátva. A nyomógombos motorvédő kapcsoló az említett funkciók mellett zárlatvédelemmel is rendelkezik. A termisztoros motorvédő a motor melegedésre érzékeny helyeire beépített termisztorok ellenállásváltozásának hatására lép működésbe. A cikk a felsorolt kombinációkra és védelmi megoldásokra kapcsolási rajzokat is közöl.
Megjelent az Áram és Technológia című szaklap I. évfolyamának 1. számában (2002 szeptember) a 17...19. oldalakon..


Lieli György: Lépcsőházvilágítás

A GANZ KK Kft. üzleti stratégiájának fontos részét képezi a hagyományos funkciójú készülékeinek megújítása, fejlesztése, szolgáltatásainak kiterjesztése. A GLE 5 típusú lépcsőházvilágítási kapcsoló és a GFK 3 típusú fénykapcsoló szerkezete SMD alkatrészek felhasználásával készül, a beépített jelfogó terhelhetősége és kapcsolóképessége a kétszeresére nőtt.
A cikk az Elektroinstallateur 2002/11-12. számában jelent meg, a 22. oldalon.


Lieli György: Egy középvállalkozás helytállása

A 83 éves múltra visszatekintő GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft. a magyarországi kisfeszültségű készülékgyártás legjelentősebb vállalata. A több évtizedes cégtörténet, leginkább annak utóbbi évtizede (a privatizáció során teljes egészében magyar kézben maradt) igazolja a cég élet- és folytonos megújuló-képességét.
Ennek folyamatát, a megtett intézkedéseket elemzi a cikk, amely az Áram- és Technológia című szakfolyóirat 2002. 3. számában, a 4. - 5. oldalon jelent meg.


Lieli György: Alkalmazásközeli, biztonságos csatlakozó-kombinációk

A csatlakozó dugóval ellátott betáp-vezetékes gépek, készülékek be-kikapcsolási lehetőségét és védelmét "közel" kell vinni a fogyasztóhoz és e funkciókat ellátó eszközt minél gyorsabban, mozgathatóan kell felszerelni. Az építőiparban ezért különös jelentősége lehet a CsK típusú csatlakozó-kombinációknak, amelyek széles választékát kínálja és egyedi igények szerinti kialakítását vállalja a GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.
A cikk az Építés-Szerelés című szakfolyóirat 2002/12. számában olvasható, a 46.- 47.oldalon.


Lieli György: A szerelőbarát mágneskapcsoló-családokról

A korszerű mágneskapcsolókat nemcsak a teljesítményadatoknak a készülék tömegére vagy térfogatára vetített növekedése jellemzi, hanem a kiegészítő funkciók bővülése és a szerelést megkönnyítő szolgáltatások is. A cikk a DIL-K és a DIL típusú mágneskapcsolók leírásában kiemeli a szerelőbarát kapocselrendezést, a kényelmes csatlakoztathatóságot, a gyors felerősíthetőséget, a végző tekercscsatlakozó-kapocs megismétlését, az egyenfeszültségű vezérlés megoldását, a védettséget, és egyéb előnyös tulajdonságokat. Részletesen elemzi a funkcióbővítő elemek szerepét, különösen a motorvédelmi célokat szolgáló H0-2K hőrelé alkalmazását.
A cikk kapcsolódik a Villanyszerelők Lapja II. évf. 3. számában megjelent, a "Mágneskapcsolók összehasonlító táblázata" című összeállításhoz (4...7.oldal).


Lieli György: Nyomógombok, jelzőlámpák

E készülékek az ember-gép kapcsolat közbülső és közvetítő elemei. Ezért fontos a műszaki követelmények teljesítése mellett az esztétikum, a vonzó megjelenés és a készülékcsaládba-rendeződés. A cikk általánosan ismerteti a "családtagok": a sokféle (működtető, vészleállító, világító és nem világító, változatos színű és szimbólumokat viselő, stb.) egyes és kettős nyomógomb, jelzőlámpa, forgókapcsoló, érintkező-elemek, világító egységek és tokozott készülékek választékát, típusjel-rendszerét. A felhasználó igénye szerinti készülékkombináció az elemekből egyszerűen és gyorsan összeépíthető. A cikk az Áram és Technológia c. szaklap 2003/2 számában, a 6 - 7- oldalon jelent meg.


Lieli György: Időkapcsolók

A Villanyszerelők Lapja II. évfolyamának 4. száma (2003 április) a Magyarországon forgalmazott időkapcsolókról készített műszaki összehasonlítást. Ezek között szerepel a GANZ KK Kft. GI230 típusjelű multifunkciós időreléje és a CRM 91-H típusú installációs időreléje is. A táblázatot követő cikk a GI230 típust, mint új, a korábbi GI időrelék működési karakterisztikáit (+1) és időtartományait választhatóan magában egyesítő készüléket mutatja be.


Lieli György: Multifunkciós időrelék

A felhasználók körében jól ismert GI típusú időrelé-család a közelmúltban gyökeres átalakuláson esett át. Az eddigi 6 különböző működési jelleg egy készülékben "egyesült", a kivánt karakterisztika egy forgókapcsolóval kiválasztható.
A késleltetési idő 0,3 sec-tól 6 időtartományban 60 óráig forgatógombokkal szintén megválasztható.
a működtető feszültség szerint kétféle típus jelenik meg: a 230 VAC változat már kapható, a 24 ... 230 V AC/DC kivitel fejlesztés alatt áll.
Megjelent az Elektroinstallateur folyóirat 2003/5-6. szám 22. oldal.


Holczbauer Lajos: Csoportos fogyasztásmérő

A GANZ KK Kft. 2001-ben kezdte gyártani és forgalmazni GFM típusjellel az egy- és kétmérőhelyes, műanyag-tokozású fogyasztásmérő szekrénycsaládot. A mérőszekrények megoldást kínálnak a kisfogyasztók által leggyakrabban használt fogyasztásmérő kombinációkra. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a szekrények nem tartalmazzák sem a fogyasztásmérőt, sem a kismegszakítókat, mivel azokat az egyéni fogyasztói vételezési szerződéshez kell kiválasztani. A vonatkozó szabványoknak megfelelő és az áramszolgáltatók által elfogadott és termékkatalógusaikba beiktatott szekrények alkalmasak egy- és háromfázisú mérőórák, kismegszakítók, hangfrekvenciás vevő, installációs kontaktor, biztosító-aljzatok, tűzvédelmi főkapcsoló, valamint túlfeszültséglevezető készülék befogadására. A különféle tokozatok és kiegészítő elemek a gyors szerelést és biztonságos alkalmazást szolgálják.
A cikk az "Épületvillamosság" című kiadvány 2003. évi számában, a 41...43. oldalakon jelent meg..


Lieli György:Világítási fogyasztók kapcsolása

Mióta a technikai fejlődés üteme felgyorsult, az emberek arra (is) törekednek, hogy mindennapjaik "legszürkébb" teendőit - mint például egy egyszerű világítás be-kikapcsolása - gondjaikból kiiktassák és automatikusan működő szerkezetekre bízzák. A cikk összefoglalja a GANZ KK Kft. által gyártott, illetve forgalmazott, világítási áramkörökben használatos kapcsolóeszközöket. Ismerteti a GLE 5 lépcsőházvilágítási kapcsoló, a GFK 3 alkonykapcsoló és az ugyancsak a természetes világítás változásait követő SOU-1 típusú alkonykapcsoló működését és alkalmazási lehetőségeit.
A cikk az "Áram és Technológia" című szaklap 2003/10. számában jelent meg, a 6 - 7. oldalon..


Lieli György:Kisfeszültségű készülékek az épületfelújításban

Néhány éve kezdődtek és még soká fognak folytatódni a különböző épített objektumok felújításai. Az épületek lepusztulása és elpusztulása sürgős felújítást vagy újjáépítést követel. A panelos lakásokban is megérett a helyzet a vezetékhálózatok korszerűsítésére. A "Kisfeszültségű, közcélú elosztó-hálózatra kapcsolás" című szabvány (MSZ 447:1998) iránymutatást ad az épületek villamos felújítási munkáira vonatkozóan. A cikk ezekhez a tevékenységekhez ajánl jól felhasználható kapcsolókészülékeket a túláram- és zárlatvédelem, az érintésvédelem, az automatikus világítás-kapcsolás, a szellőzőkapcsolás megoldásához, valamint a fogyasztásmérő szekrények, a működtető- és jelzőkészülékek és csatlakozó-kombinációk témakörében.
A cikk az "Elektroinstallateur 2003/11-12. számában jelent meg, 18 - 19. oldalon..


Lieli György:Továbbfejlesztett mágneskapcsoló-sorozat

A felhasználóink által jól ismert és kedvelt DIL-K... típusú, 4...18,5 kW teljesítménytartományt átfogó kontaktorsorozat "lefelé" 2,2 kW-ig, "felfelé" pedig 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110 és 132 kW háromfázisú teljesítményt (AC-3 kategóriában, 400 V mellett) kapcsolni képes tagokkal bővült. A teljes sorozat egységes felépítésű, vonzó megjelenési formát mutat, hőrelével kiegészíthető és a szokásos szolgáltatásokkal rendelkezik.
A cikk a műszaki és egyéb tulajdonságokat taglalja az Elektroinstallateur 2004/5 - 6. számában, a 18. és 19. oldalon.


Csóka Gyula: Új műanyag szekrények a villamosenergia-elosztásban

A GANZ KK Kft. új üzletágának termékeit 2004-ig az egy- és kétmérőhelyes műanyag-tokozású fogyasztásmérő termékcsalád különféle kombinációi alkották. Ezt követte a csoportos mérőberendezések megjelenése. A továbbfejlesztés következő lépése a teljes, széles felhasználási lehetőséget kínáló műanyag elosztó szekrények kibocsátása volt COMBIESTER, MINIPOL, MAXIPOL és PLANYLECT elnevezéssel.
A választékot részletesen ismertető cikk az Épületvillamosság 2004. évi számában (Infoprod 126. sz. kiadvány) a 22. - 26. oldalakon jelent meg.


Lieli György: Kontaktorok megbízhatósági vizsgálata

A megbízhatóság-elmélet fejlődésével bizonyítást nyert, hogy a viszonylag kisebb megbízhatóságú elemekből is fel lehet építeni nagy megbízhatóságú rendszereket. E felismerés nyomán vált világossá, hogy más-más probléma az alkatrészek és elemek, valamint a rendszerek megbízhatóságának vizsgálata. A problémakör elemzése kapcsán a szerző a megbízhatósági jellemzők rövid bemutatása után az elméleti megfontolásokat a mágneskapcsolókra alkalmazza, hangsúlyozva, hogy a megbízhatósági vizsgálatok célja nem csupán az élettartam (tartósság) meghatározása, hanem a működési jellemzők változási jellegének vizsgálata nagyobb jelentőséggel bír. Ezek megváltozásának elemzéséből a minőségirányítást befolyásoló megállapítások tehetők. A cikk több éven át végzett nagy mennyiségű vizsgálat eredményeiből gyakorlati következtetéseket - diagramos szemléltetést is alkalmazva - próbál megfogalmazni.
A cikk az "Elektrotechnika" szakfolyóirat 2004/9. számában, a 263 - 266. oldalakon jelent meg.


Lieli György: GANZ KK Kft: egy magyar tulajdonú villamosipari középvállalkozás

A cikk bemutatja a nyolc és fél évtizeddel ezelőtt alapított vállalatnak a magyar iparban betöltött szerepét, az 1993-as átalakulás tulajdonszerkezetét. Részletesen tárgyalja a piaci mozgástér körülményeit, a piaci kihívásokra adott válaszlehetőségeket és a gyors alkalmazkodás kérdéseit. Ezek között kiemeli a termékstruktúra, a tervezőrendszerek, a technológiai folyamatok, a termelésirányítás és az árpolitika folytonos megújításának szükségességét, nem hallgatva el az ehhez elengedhetetlen szervezet átalakítási munkát sem. A termékcsoportok összefoglaló ismertetése után a cikk bizakodva szól a cég jövőjét illetően.
Megjelenés: TECHNIKA Műszaki Szemle, 47. évfolyam 10. szám (2004 október) 12. - 13. oldal..


Csóka Gyula: Új műanyag szekrények a villamosenergia-elosztásban

A GANZ KK Kft. új üzletágának termékeit 2004-ig az egy- és kétmérőhelyes műanyag-tokozású fogyasztásmérő termékcsalád különféle kombinációi alkották. Ezt követte a csoportos mérőberendezések megjelenése. A továbbfejlesztés következő lépése a teljes, széles felhasználási lehetőséget kínáló műanyag elosztó szekrények kibocsátása volt COMBIESTER, MINIPOL, MAXIPOL és PLANYLECT elnevezéssel.
A választékot részletesen ismertető cikk a Villanyszerelők Lapja III. évfolyamának 10. számában (2004 október) jelent meg, a 20. - 21. oldalon..


Grassi József: Megújuló fogyasztásmérő- és elosztóberendezések a GANZ KK-nál

Immáron négy esztendeje, hogy a hazai piacon megjelentek a GANZ KK Kft. GFM-sorozatú fogyasztásmérőszekrény-családjának első tagjai. Megfelelnek az áramszolgáltatók elvárásainak és ismertté váltak a szakemberek körében. A cikk ismerteti a meglévő Combiester tokozáscsaládra épülő, a különböző fogyasztásmérőkhöz illeszkedő, új típusváltozatokat. 2004 végén kezdtük forgalmazni az áramváltós fogyasztásmérő berendezéseket háromféle névleges áramú méretben. A csoportos fogyasztásmérők és társasházi elosztók típusgazdagsága a funkcionális szekrények sokfélesége révén jelenik meg.
A cikk az Építés-Szerelés szakfolyóirat V. évfolyamában, a 2005/4. szám 70.-71. oldalain jelent meg..


Lieli György: A kisfeszültségű rendszerek vezéreleme: a kontaktor

Szerelőbarát mágneskapcsoló-család
A kisfeszültségű kontaktorok a villamos vezérlés- és hajtástechnikai rendszerekben általában teljesítmények gyakori kapcsolására tervezett készülékek. Különböző változatai többmilliós nagyságrendben az egész világon elterjedtek. A cikk bemutatja a GANZ KK Kft. 2,2...132 kW kapcsolási teljesítménytartományt átfogó teljes mágneskapcsoló-sorozatának felépítését az alapfunkcióktól, a modulrendszerű kiegészítő elemekig. Foglalkozik a kontaktorok szerkezeti alrendszereivel, a motorvédő - alkalmazással, majd külön kiemeli a meddő teljesítmény kompenzálására használt kondenzátor-telepek kapcsolására alkalmas kondenzátor-kapcsoló változat ismertetését.
A cikk az Építés-Szerelés szakfolyóirat V. évfolyamában, a 2005/5. szám 36.-37. oldalain jelent meg. .


Lieli György: Egy magyar tulajdonú villamosipari középvállalkozás: ez a GANZ KK Kft.

A 86 éves múltra visszatekintő GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft. a magyarországi kisfeszültségű készülékgyártás legjelentősebb vállalata.
A cikk bemutatja a cég tulajdonosi szerkezetét, külföldi kapcsolatait, export-orientáltságát és mozgásterét a hazai piacon. Az itt is ismertetett gyártási profil jelzi, hogy cégünk jellegzetesen háttéripari vállalkozás, működésének feltételrendszere az ország gazdasági helyzetének alakulásától érzékenyen függ. Minőségbiztosítási rendszerünk, a fejlesztő, a számítógépes gyártó és értékesítő apparátus jól meghatározott és összehangolt munkája reményeink szerint biztosítja a további fennmaradásunkat és helytállásunkat.
A cikk az Ipari Magazin V. évfolyamának (2005) 1. számában jelent meg, a 4. és az 5. oldalon..


Lieli György: Mágneskapcsolók kondenzátorüzemi alkalmazása

A villamosenergia-igény fokozódásával együtt járó költségérzékenység-növekedés, valamint a felhasználás jellegének az induktív fogyasztás irányába történő eltolódása a fázisjavítás intenzívebb megvalósítását helyezte előtérbe a fogyasztói hálózatokon.
Rövid elméleti bevezetés után a cikk a meddőkompenzálás megoldására alkalmazott kondenzátorüzem jellegzetességeit tárgyalja, majd részletesen ismerteti a kondenzátorok és kondenzátor-telepek kapcsolására alkalmas mágneskapcsolók érintkezőrendszerének specifikus követelményeit, működésmódját és egy konstrukciós megvalósítást.
A cikk az Elektroinstallateur szakfolyóirat XIII. évfolyamának (2005) 8 - 9. számában jelent meg, a 26 - 27. oldalon..


Lieli György: Hogyan segít a termékszabvány a kézikapcsolók alkalmazásában?

A cikk arra tesz kísérletet, hogy a kisfeszültségű kézikapcsolók alkalmazásához szükséges alap- (60947-1:2000) és termékszabvány (MSZ EN 60947-3:2000), valamint a gépi berendezések biztonságtechnikájával foglalkozó MSZ EN 60204-1:2001 szabvány legfontosabb fogalom-meghatározásait, előírásait, sőt a vizsgálati követelményeket is sorba vegye, rámutatva a gyakorlati szempontból helyes értelmezésre.
A cikk megjelenése: Villanyszerelők Lapja, IV. évfolyam (2005) 7 - 8. szám, 20- 23. oldal..


Grassi József: Villamos elosztók üzletág a GANZ KK-ban

A Társaság vezetésének termékfejlesztési stratégiája néhány évvel ezelőtt kezdődően - a hagyományos termékek mellett - a különféle villamos burkolatok (tokozatok és szekrények) gyártását és forgalmazását helyezte a középpontba. Igy valósult meg a komplett, készre szerelt elosztóberendezések gyártása, elsősorban társasházi célra.
A cikk e stratégia megvalósítását mutatja be az egyes termékcsaládok - Combiester üres tokozatok, GFM típusú mérőszekrények, Minipol, Maxipol és Planylect műanyag elosztószekrények - újdonságainak és gyakorlati referenciáinak ismertetésével.
A cikk az Ipari Magazin VI. évfolyamának (2006) 1. számában a 4 - 5. oldalon jelent meg. .


Lieli György: Kisfeszültségű készülék-szabványsorozat: MSZ EN 60947

A Villanyszerelők Lapja - olvasótábora szabványismeretének bővítése céljából indított cikksorozattal - a legfontosabb villamosipari szabványok kivonatos ismertetését és az összefüggések magyarázattal ellátott közlését tűzte ki célul. A cikksorozat nemcsak a jelenlegi alapszabványt (MSZ EN 60947-1:2005) tárgyalja, hanem a kapcsolódó termékszabványokat is (Megszakítók; kapcsolók, szakaszolók, kombinációk; kontaktorok, motorvédők; vezérlőkapcsolók). Az ismertetés nem a konstrukció és a vizsgálat oldaláról, hanem elsősorban az felhasználóknak kíván segítséget nyújtani a fogalmak egységes értelmezéséhez és a termékek szabványos alkalmazásához.
A cikk a Villanyszerelők Lapja VI. évfolyamának (2007)1 - 2 - 3 - 4 - 5. számaiban jelent meg..


Lieli György: Kisfeszültségű villamos berendezések szabványsorozata: MSZ EN 60439

A Villanyszerelők Lapja szabványismertető sorozatának folytatásaként a cikkek a "Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések" című szabványt tárgyalják, tekintettel a fogalmak tisztázására, az érintett termékek sokféleségére és az alkalmazási irányelvekre.
A Villanyszerelők Lapja VI. évfolyamának (2007) 6. száma az alapszabványt (MSZ EN 60439-1:2000), a 7 - 8. szám az ide tartozó termékszabványokat ismerteti..


Lieli György: A villanyszerelők "fundamentuma" az MSZ 447:1998 szabvány: Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás

A kétrészes szabványismertetés a villanyszerelők számára alapvetően fontos csatlakoztatási feltételeket, fogalom-meghatározásokat és védelmi előírásokat tartalmazza, hivatkozva a Villamosenergia Törvényre. Kiemelten foglalkozik a villamos méretezésnek, a fogyasztásmérőhely kialakításának, a fogyasztókészülékek hálózatra kapcsolásának követelményeivel.
A cikkek a Villanyszerelők Lapja VI. évfolyamának (2007) 9. és 10. számaiban jelentek meg.


Csóka Gyula: Műanyag burkolatok szabadtéri villamos berendezésekhez

A cikk több spanyol (HES) gyártású termékcsaládot (COMBIESTER, MINIPOL, MAXIPOL és PLANYLECT)) ismertet. Bemutatja a magyar piacon a GANZ KK Kft. által forgalmazott, a villamos berendezések számára készült tokozásokat, beszámol a szabadtéri alkalmazások műszaki, környezeti vonatkozásairól és a gyakorlatban kialakult megoldásokról.
A cikk a "Villamos gépek, hajtások, villamosenergia-szolgáltatás, villamosipari épületvillamossági berendezések" című INFO-PROD kiadvány V. számában (2007), a 42.- 43. oldalon jelent meg.


Grassi József: Új tokozott fogyasztásmérő szekrény szabadtérre

Az elmúlt mintegy tíz esztendőben széles körben terjedtek el hazánkban a fogyasztásmérők befogadására szánt különböző műanyag burkolatok. A tokozott rendszerek elemeiből kialakított szekrényeket bel- és kültéren építmények falára szerelve, míg a talajba telepíthető nagyméretű szekrényeket szabadtéren alkalmazzák elsősorban. A cikkben bemutatott tokozatot célirányosan fogyasztásmérők befogadására tervezték és megfelelő tartószerkezetre (pl. szögacél tartókeretre, fából készült oszlopra kengyeles tartóval) szerelve szabadtéren is korlátozás nélkül alkalmazható. Védettsége: IP 44. A tokozat az ismert szekrényekhez képest kevesebb helyet és kisebb ráfordítást igényel.
A cikk a VillanyÁsz szakfolyóirat VI. évfolyamának 1. számában (2007 március) jelent meg, a 14 - 15. oldalon.


A lap tetejére